Aptarnavimas

Klientus aptarnaujame taip, kaip norėtume patys būti aptarnauti.

UŽKLAUSŲ VALDYMAS

Atsižvelgiame į kliento poreikius ir apgalvojame visas kitas kelionės detales, kurios padėtų keliauti be rūpesčių. Esame vienintelė kelionių agentūra Lietuvoje, turinti 24/7 veikiantį Verslo kelionių biurą. Siekiame klientams užtikrinti itin aukštus kokybinius aptarnavimo standartus. Jūsų prašymu visada galime pateikti mūsų turimo ISO 9001:2015 standarto aprašą.

VERSLO SANTYKIŲ VYSTYMAS

Vieninteliai Lietuvoje turime Komercijos skyrių, dirbantį su verslo klientais. Mūsų kelionių profesionalai nuolat stebi pasaulines turizmo vystymosi tendencijas ir pagal jas padeda įmonėms formuoti individualią kelionių politiką. Esame vienintelė Lietuvoje kelionių agentūra, atliekanti išsamų įmonės kelionių pirkimo auditą.

Siekdami palaikyti nuolatinį ryšį su savo klientais ir stiprinti verslo keliautojų bendruomenę, organizuojame renginius, kuriuose bendraujame, dalijamės patirtimi, aptariame rūpimus klausimus. Dėmesys klientui yra vienas svarbiausių mūsų įmonės prioritetų, todėl renginiai yra viena iš priemonių, padedančių siekti šio tikslo.

TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

Būdami lyderiais, pirmieji rinkoje išbandome ir diegiame naujausias turizmo technologijas, kurios leidžia taupyti komandiruočių kaštus, spartina kelionių pasiūlymų ir užsakymų procesus, padeda išvengti žmogiškųjų klaidų bei realiu laiku pateikia klientams svarbią informaciją.

TEISINIS ATITIKIMAS (REGULIAVIMAS)

Turime Teisės skyrių, kuris sprendžia su keleivių teisėmis susijusius klausimus, užtikrina klientų duomenų apsaugą, informacijos konfidencialumą, konsultuoja galimai patirtų nuostolių klausimais.

KELIONIŲ POLITIKOS FOMAVIMAS

Pasitelkdami pasaulinę turizmo praktiką, pagal klientų poreikius suformuojame individulią kelionių politiką ir technologijų pagalba užtikriname, kad jos būtų laikomasi. Kelionių politika šiandien yra efektyviausias būdas visoms įmonėms, siekiančioms taupyti kelionės kaštus.

FINANSINIŲ DUOMENŲ VALDYMAS

Pagal individualius įmonių reikalavimus automatizuotu būdu ruošiame finansines ataskaitas, turime galimybes pasiūlyti unikalias atsiskaitymo sąlygas.